Thông báo

Nội dung đang cập nhật

Sự kiện

Nội dung đang cập nhật

Facebook

Dòng họ Lê

​Họ Lê Nam Phổ Hạ

Quê gốc: Lộc An, Phú Lộc Thừa Thiên Huế
Khẩu hiệu (Tôn chỉ): ​Họ Lê Nam Phổ Hạ
Website: http://holenamphoha.giaphaviet.vn
Tổng số thành viên: 0
Giới thiệu họ tộc
Họ Lê Nam Phổ Hạ, Xã Lộc An, Huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế
Trưởng Họ: Lê Đỗ
Điện thoại: 0913.372.132